Balex balpressar
- besparande och effektiv volymhantering

Fördelar med att använda en balpress

Det finns många fördelar med att hyra eller köpa en balpress. Inte minst när det kommer till att spara pengar och utrymme. I nästan varje affärsverksamhet skapas en stor mängd avfall av främst wellpapp och plast.

Detaljhandeln, snabbmatskedjor, lager och industri – alla hanterar de emballage i mindre eller större omfattning. Visste du till exempel att vi svenskar lämnar in över 300 000 ton wellpapp till återvinning varje år?

Allt detta emballage tar mycket plats, och det är här en Europress balpress kommer in i bilden. Dess främsta syfte är att minska mängden avfall, sett till volymen. Men det finns många andra fördelar med detta.

En balpress kapar företagets kostnader

Transporter av avfall är en stor kostnad i många industrier. Med en balpress kan du minska volymen väsentligt, och får därmed betydligt färre transporttillfällen. Detta kan samtidigt frigöra utrymme i företagets lokaler, ytor som nu kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt.

Tiden är en annan aspekt. Att manuellt hantera wellpapp och annat avfall låser personalen på ett sätt som inte är kostnadseffektivt. Komprimerar du istället avfallet med en balpress kan de anställda fokusera på viktigare uppgifter.

Effektiv avfallshantering bidrar också till en hållbar industri. Återvinning är en viktig del i miljöarbetet och ju mindre transporter som krävs desto bättre är det för miljön.

Automatisk övervakning

Med vårt system Europress SMART är du ständigt uppdaterad på maskinernas status. Alla våra nya balpressar är uppkopplade med ett SIM-kort, och systemet samlar in och analyserar data, och du har tillgång till all information i realtid. Är balpressen full och behöver balas ur? Systemet skickar ett meddelande när så är fallet.

Om något krånglar med er maskin hjälper systemet till med att förenkla felsökningen. Om ni till exempel ringer till vår tekniska support  för att balpressen inte vill bala ur, så kan det bero på att dörren inte är öppen tillräckligt mycket. Och tack vare SMART-systemet kan vi se det direkt, utan att slösa tid på att skicka en servicetekniker.

Via denna fjärranslutning kan man även göra driftsjusteringar och uppgradera maskinernas mjukvara.
Europress SMART finns i tre olika varianter:

  • Smart Intro
  • Smart Insights
  • Smart Integrated

SMART är vad man kan kalla ett intelligent nätverk. Det består av avancerade komponenter och processer, som sparar massor av tid åt ditt företag och hjälper er att ha full kontroll över verksamheten.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!